varpstė

varpstė
var̃pstė sf. (2) Š, NdŽ, , FrnW, varpstė̃ (4) KII196, K, Rtr, NdŽ, 1. SD1197, SD404, Q495, R, , Sut, N, KII196, M, L, LL283, Š, ŠT239, Pg žr. verpstė 1: Ant pečiaus atsisėdusi su varpstè verpia boba J. Mano mama verpė varpstè Šmn. Kita [mergina] padavė [laumei] rištuvus, trečia juostą, ketvirta varpstę su dideliu, rodos, kuodeliu linų – visus darbus į akimirką laumė pabaigia BsMtI107(Brt). Imkiamos varpstes, rieskiam kuodelius, statykiam stakles S.Dauk. O nežin nežinėl, bobos varpste, kur svotelis jojo, te bobelė sekė: – Ataduok, svoteli, mano varpstę NS835. Paėmė devynias bandaites, devynias varpstaites, devynius kuodelius ir eina [sesuo] per svietą brolių ieškodama TDrIV223(Kb). Ji išties ranką savo prievarpstėsp, ir jos pirštai nutver varpstę VlnE160. ^ Jo liežuvis kaip an var̃pstės Slm. Einu pieva, žiūri žaltys galvą parietęs kai var̃pstę Kp. Mano brolelis numirė, o dūšia tai kaip varpstė an peklą numarmėjo Skrb. 2. Kp žr. verpstė 3: Su kyšu kuoduką pry varpstė̃s prysmeiga DūnŽ. Kai vyram nagai sugrubo, gražios var̃pstės išėjo iš mados Ps. 3. Pln verpiamojo ratelio dalis – stiebelis, prie kurio pritvirtinama prieverpstė. 4. Kv, Pj, Vn, Žlp verpiamojo ratelio sparno ašelė, ant kurios užmaunama ritė: Varpstė̃ įdėta į panikes J. An varpstė̃s špūlę užmauna Grd. 5. L, LL61 verpiamasis ratelis: Varpstė̃ beverpdama vilnas sukas Sch102(B). 6. LL138, E(Pn), LKAI141(Vgr, Akm, Žg, Jnš, Dj, Klov, Pc, Rm, Ar, Vl, Nm, Pjv), Als, Pg, Ln, Kp, Ps, Mšk, Ilg girnų apatiniame akmenyje įtvirtinta statmena geležis, ant kurios sukasi viršutinė girnapusė: Ant varpstė̃s sukasi girnos J. An varpstė̃s girnakūlis ančmautas DūnŽ. Var̃pstė įsileidžia į tą pumpurę Šd. Paleisk var̃pstę – stambiai mala Grd. Šiandie nebegaliam malt, varpstė parlūžo Sdb. 7. LKAI141(Jnš, Pin, Vdkt, PnmŽ, Stak, Klm, , Krt, Brs, Trk, Vkš), Grš, Šk viršutinės girnapusės skylėje įtaisyta skersinė geležėlė, ant kurios laikosi viršutinis akmuo; pumpurė: Var̃pstė laiko tą viršutinę pusę, kad nenulėktų žemėn Žml. Varpstẽlė LKAI141(Žd, Trk). Varpstìkė LKAI141(Ub). 8. LKAI139(, Všk, Lnkv, Sv), Kp prietaisas (ppr. pagaliukas su virvele) prie girnų apatiniame akmenyje įtvirtintos geležies, kuriuo pakeliamas ar nuleidžiamas viršutinis girnų akmuo; sukutis: Varpstẽlė LKAI139(Žr, Jrb). Varpstìkė LKAI139(Rt, Pgg). 9. lazdelė rankinėms girnoms sukti, milinys: Tus du akminu trinti turi į kitas kitą už varpstė̃s nūtvėręs DūnŽ. Kai maldavom, tai pri var̃pstės du vaiku prisistatydavo, bo vienas girnų nepasuki Rs. 10. Sk, Žg, Škn, Grz, Krp, Vkš šiaudais aprišta lazda, įstatoma į alaus kubilą: Sumentęs [salyklą] ruošė tekinamąjį kubilą, kurio dugne buvo skylė varpstei įstatyti M.Katil. Var̃pstę įdės, ka bėgtų alus iš lengvio DūnŽ. Ilginių šiaudų iš kūlio prydeda, var̃pstę įstato [į statinę], ka saladynus sulaikytum Rdn. Kubiluo išgręža dugną ir įdeda var̃pstę . Supila, pastova [alus], daugiau tą var̃pstę pratrauka Mšk. 11. KBII91, KII119 ratų ašis: Dangus sukas lyg koks ratas aplink savo var̃pstę KI38. 12. Pg senovinio durų įtvaro kartis, ant kurios varstosi durys; vyris: Durų var̃pstė NdŽ. Seniau būdavo ant var̃pstės durys Ln. Jų durys dar su varpstè tebėr Kp. 13. LC1880,51, FrnW kartis, strypas, smaigas: Stora geležinė varpstė su trimis ar daugiaus alkūnėmis skersai šėpies einanti Kel1851,98. Tolkalbį išardydami, randame mes jo viduryj vieną gelžinę kartikę, arba varpstelę Kel1878,113. 14. kamienas, stiebas: Tu ir liktarną padaryk iš čysčiausio aukso, ant to tur būti kasula (paraštėje varpstė) su šakomis BB2Moz25,31. 15. BB3Moz11,30 zool. gluodenas.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • varpstė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinių žaidimų technikos veiksmas – pasisukimas apie vertikaliąją ašį 180° kampu stovint ant atraminės kojos. Daroma norint apsaugoti kamuolį, prasiveržti pro gynėją. atitikmenys: angl.… …   Sporto terminų žodynas

  • varpstelis — varpstẽlis sm. (2) DŽ žr. varpstė: 1. NdŽ ^ Kaip ant varpstelio sukasi (gražiai šoka) rš(Kp). 2. NdŽ, Ps, Krč, Jnšk Pririša prie varpstẽliui linus Kr. 3. Svn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varpstėtas — varpstėtas, a adj. (1); TS1901,2–3b žr. varpstinis: Susiaudimas … plaušų padarytas iš gurbelių labai išilgintų, by varpstėtų, tai yra abejūse galūse susiaurintų Kos18 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Bogen — varpstė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinių žaidimų technikos veiksmas – pasisukimas apie vertikaliąją ašį 180° kampu stovint ant atraminės kojos. Daroma norint apsaugoti kamuolį, prasiveržti pro gynėją. atitikmenys:… …   Sporto terminų žodynas

  • Drehbewegung — varpstė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinių žaidimų technikos veiksmas – pasisukimas apie vertikaliąją ašį 180° kampu stovint ant atraminės kojos. Daroma norint apsaugoti kamuolį, prasiveržti pro gynėją. atitikmenys:… …   Sporto terminų žodynas

  • Drehung — varpstė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinių žaidimų technikos veiksmas – pasisukimas apie vertikaliąją ašį 180° kampu stovint ant atraminės kojos. Daroma norint apsaugoti kamuolį, prasiveržti pro gynėją. atitikmenys:… …   Sporto terminų žodynas

  • pivoting — varpstė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinių žaidimų technikos veiksmas – pasisukimas apie vertikaliąją ašį 180° kampu stovint ant atraminės kojos. Daroma norint apsaugoti kamuolį, prasiveržti pro gynėją. atitikmenys:… …   Sporto terminų žodynas

  • поворот — varpstė statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinių žaidimų technikos veiksmas – pasisukimas apie vertikaliąją ašį 180° kampu stovint ant atraminės kojos. Daroma norint apsaugoti kamuolį, prasiveržti pro gynėją. atitikmenys:… …   Sporto terminų žodynas

  • varpstis — var̃pstis sm. (2) DŽ, NdŽ, KŽ, varpstìs (4) [K], DūnŽ; L, Rtr, varpstìs sf. (4) NdŽ; Sut, MitII127(Rg) 1. Lex82, Q495, I, N, [K], M, Įsr žr. varpstė 1: Jei tie paskutiniejai [narveliai] nėra par daug išilginti, tuomet išrodo kaip varpstis, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • verpstė — ver̃pstė sf. (2) [K], Š, OG236, P.Skar, DŽ, NdŽ, BŽI87, KŽ, LKKXI174(Zt), verpstė̃ (4) LKKXI174(Zt), LKT379(Eiš), Klvr, Kls; Kos58, M, Rtr, ŠT393 1. [K], RtŽ, Rk, Sv, Aln, Strn, Sug, Švnč, Vrn, Nč, Žvr etnogr. senovinis verpimo įrankis – kotelis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”